Mail verzonden op 15-6-2012
 
Mailacties hebben succes

Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,

In de afgelopen maanden hebben we je twee keer gevraagd om mee te doen aan een mailactie. Inmiddels kunnen we vaststellen dat beide acties succesvol zijn geweest.

ROM als benchmark staat weer volop ter discussie
In de nieuwsbrief van 15 mei vroegen we aandacht voor de actie tegen benchmarken met behandelgegevens uit de Routine Outcome Monitoring (ROM). Meer dan 1000 GGZ professionals verzonden een oproep aan Zorgverzekeraars Nederland om de kritiek van elf vooraanstaande deskundigen serieus te nemen en niet af te doen als onzin. Uit de reactie van Zorgverzekeraars Nederland
blijkt dat de boodschap is overgekomen: de wetenschappelijke raad van de Stichting Benchmark GGZ gaat in gesprek met de ROM critici. Ook de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft een duidelijk(er) standpunt ingenomen. De leden van de NVvP ontvingen een uitgebreide mail waarin nadrukkelijk wordt gesteld dat de beroepsgroep er voor moet zorgen dat zij - en niet zorgverzekeraars - de agenda gaan bepalen ten aanzien van zin en onzin van ROM gegevens en de vergelijkbaarheid ervan. Tevens wordt erkend dat de thans gekozen benchmarkmethode methodologisch niet verantwoord is. Kortom de validiteit van de ROM als benchmark staat weer volop ter discussie en de critici zijn gesprekspartner geworden. Een duidelijk resultaat!

NZa komt tegemoet aan rechterlijke uitspraak
En dan was er nog de nieuwsbrief van 2 april. We vroegen je om een mail te versturen naar je beroepsorganisatie(s) met daarin de oproep om aan te dringen op een snelle invoering van een adequate uitzonderingsregeling die recht doet aan de privacyrechten van patiŽnten en het beroepsgeheim van zorgverleners. Een en ander in het licht van de rechterlijke uitspraak van 8 maart jl. Bijna 900 GGZ professionals verzonden een oproep naar hun beroepsorganisatie(s). Een aantal organisaties heeft dit signaal daadwerkelijk opgepakt en vertaald in een stellingname richting de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van VWS. Dat geldt in elk geval voor het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie. Met name de stellingname van het NIP (die door de NZa was uitgenodigd voor een hoorzitting) is mogelijk van groot belang geweest. Inmiddels is duidelijk geworden dat de NZa in haar beslissing van 7 juni jl. volledig probeert te voldoen aan de eisen van de rechter. Een revolutionaire koerswijziging, tot stand gekomen na een jarenlange juridische strijd, waarvan de impact nog niet helemaal is te overzien. In een later stadium zullen we er zeker nog dieper op ingaan. Voor nu kunnen we vaststellen dat ook deze mailactie succesvol is geweest!

Atelier Beroepstrots Excellente zorg
Het loont dus om als professional initiatief te nemen en zelf in actie te komen. En laat nu de Stichting Beroepseer net op dit moment een atelier organiseren dat hier precies op aansluit! Op woensdag 4 juli a.s. zal Patrick Groenewegen, projectleider Excellente Zorg bij het Delta Psychiatrisch Centrum, stilstaan bij vragen als: In welke omgeving kunnen zorgprofessionals het beste werken? Hoe kunnen we verbeteringen tot stand brengen door de professionals daarbij zelf de leiding te geven? Wat betekent dit voor de patiŽnten? Een boeiende avond die we graag bij jullie aanbevelen. Voor meer informatie en aanmelden kun je hier klikken.

Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/

N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php