Mail verzonden op 31-8-2012
 
Verkiezingen en ander nieuws

Beste collega of anderszins ge´nteresseerde,

Psy gered
We beginnen met goed nieuws: dankzij brede en massale steun van lezers en ondernemingsraden is het met opheffing bedreigde nieuwsplatform Psy gered. Psy gaat als zelfstandige titel verder. De website blijft in elk geval in de lucht en voortzetting van het blad wordt nog onderzocht. We willen de redactie van Psy, maar eigenlijk de hele GGZ, van harte feliciteren met dit goede nieuws.

Langdurige DBC's weer vergoed
Nog meer goed nieuws:
Onder druk van hevige protesten en juridische procedures heeft de minister besloten om vanaf 2013 langdurige DBC's weer helemaal te vergoeden. Een onrechtvaardige en ingrijpende bezuinigingsmaatregel is hiermee van tafel, waardoor de mensen die dat nodig hebben weer intensief en langdurig kunnen worden behandeld.

Tweede Kamerverkiezingen
En dan zijn er de Tweede Kamerverkiezingen
op woensdag 12 september a.s. Er staat veel op het spel als het gaat om de zorg in het algemeen en de GGZ in het bijzonder. Afhankelijk van de uitslag kan het alle kanten op. Op kiesvoorggz.nl vind je een overzicht van de standpunten van de diverse partijen ten aanzien van de GGZ. Wil je je breder orienteren dan vind je op ZorgLab.nl een toegankelijk overzicht van de zorgparagrafen van de diverse partijen. Een stemadvies zullen we ook deze keer niet geven. Psychiater Herman Groen, vanuit zijn strijd tegen de discriminerende eigen bijdrage voor mensen met psychische problemen, doet dat wel. Hij roept op om te stemmen op partijen die principieel tegen een aparte eigen bijdrage in de GGZ zijn. Het gaat om CU, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP.

Het is aan jou welke keuze je maakt. In elk geval hopen we dat je de zorg zwaar mee laat wegen in je stem. Wellicht kun je je laten inspireren door een van deze zorgdebatten:
Het Grote Zorgdebat (29 augustus)
GGZ Verkiezingsdebat (30 augustus)
Politiek Debat ZorgLab (3 september)

We wensen je succes met het bepalen van je stem en hopen dat je die laat gelden.

Tot slot
Twee zaken willen we nog noemen. Allereerst de petitie Handen af van GGZ verpleegkundigen. Het gaat hier om een actie van onderaf waarbij collega's opkomen voor hun vak en voor professionele waarden. Wij steunen de actie van harte en roepen je op de petitie te ondertekenen. Dit artikel op Psy.nl geeft achtergrondinformatie. Ook willen we je wijzen op het
 Atelier Beroepstrots Excellente zorg, georganiseerd door de Stichting Beroepseer. Deze bijeenkomst zou oorspronkelijk plaatsvinden op 4 juli maar is verschoven naar 26 september a.s.

Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/

N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php