Mail verzonden op 22-4-2013
 
Twee belangrijke petities 
  
Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,

Graag willen we een tweetal petities onder de aandacht brengen die wat ons betreft jouw steun zeer verdienen.
Hulde voor alle collega's die deze initiatieven hebben opgezet!

Petitie Jeugd GGZ
De nieuwe jeugdwet legt de regie voor de jeugd-ggz bij de gemeente. Dit betekent dat de jeugd-ggz straks niet meer wordt betaald uit de zorgverzekeringswet en de AWBZ. In de praktijk is de jeugd-ggz dan geen onderdeel meer van de gezondheidszorg. Het zou ondenkbaar zijn hetzelfde te doen met bijvoorbeeld de kindergeneeskunde. Diverse kopstukken uit de (jeugd) GGZ hebben de handen ineen geslagen en zijn een petitie gestart. Deze heeft brede steun gekregen van allerlei organisaties binnen en buiten de GGZ en is inmiddels door meer dan 10.000 mensen ondertekend. Dat moeten er nog veel meer worden! Teken daarom hier de petitie.

Petitie Keuzevrijheid in de zorg
Momenteel behandelt de Tweede Kamer een voorstel van de minister van VWS dat er op neerkomt dat patiŽnten geen vrije keuze van behandelaar meer hebben in de basisverzekering. Hierdoor komt de keuze voor een zorgaanbieder volledig bij de zorgverzekeraar te liggen. PatiŽnten kunnen dus niet langer hun zorgverlener kiezen op basis van vertrouwen en nabijheid. Wil je de keuzevrijheid behouden? Teken hier de petitie.

Er is nog veel meer te melden over alle ontwikkelingen in de GGZ, maar daarover later meer. Momenteel is het vooral zaak om bovenstaande petities te steunen. Onderteken daarom vandaag nog en verspreid deze mail binnen je netwerk. Let wel: de petities zijn niet alleen voor GGZ professionals bedoeld, maar voor alle betrokkenen binnen en buiten de GGZ! Voor alle Nederlanders dus want het gaat ons allemaal aan.

Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/
 
Aanmelden, wijzigen en opzeggen voor de mailinglijst via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php