Home

Analyse van de
problematiek


Onderzoek

Onze missie

Wat kunt u doen?

Welke oplossing stellen wij voor?

Nieuwsarchief

Aanbevolen sites

Over ons

Aanmelden en
contactAanbevolen sites

De volgende sites bevelen wij van harte aan.

Zorg Geen Markt

Van de initiatiefnemers van deze site zijn Fred Leffers en Thijs Emons tevens betrokken bij Zorg Geen Markt. Deze actiegroep werd in 2004 opgericht door Agnes Kant, Tweede-Kamerlid van de SP, samen met een vijftigtal werkers uit de zorg, waaronder prominente leden van andere partijen. Op basis van argumenten, analyse en feiten, maar vooral op basis van de dagelijkse werkelijkheid in de zorg, biedt men een tegenwicht aan de marktideologen. We sloten ons bij hen aan om de eenvoudige reden dat ze heel goed werk doen. Bovendien zijn ze in staat om initiatieven te bundelen tot een landelijk en breed gedragen protest. En ze weten de weg in politiek Den Haag. Wij hopen dan ook van harte dat meer collega's, ongeacht hun politieke voorkeur, zich bij hen willen aansluiten.

De Vrije Psych

Dit betreft een groep verontruste psychiaters en psychotherapeuten, die zich vanaf het eerste uur principieel verzetten tegen de DBC systematiek, het verlies van autonomie voor de behandelaar en het verlies van privacy voor de cliënt. Zij beheren een omvangrijke site met veel achtergrondinformatie.

Stichting KDVP

KDVP komt via juridische procedures op voor het behoud van het medisch beroepsgeheim en voor privacyrechten van cliënten binnen de GGZ. Ze wil alle GGZ hulpverleners vertegenwoordigen die bezwaar hebben tegen de schending van deze fundamentele waarden, dus ook zij die wel met DBC’s werken. Ze informeert cliënten hoe ze zich kunnen beroepen op hun privacyrechten en informeert behandelaars hoe ze kunnen omgaan met de tegenstrijdige verplichtingen die de zorgverzekeringswet hen oplegt: enerzijds het bewaken van de privacy van de cliënt en anderzijds het doorgeven van diagnose- en behandelinformatie aan zorgverzekeraars en overheidsinstellingen. Voor cliënten en behandelaars zijn privacybrochures verkrijgbaar. Voor NZa-controles is een inspectiebrochure beschikbaar. De brochures zijn aan te vragen via info@kdvp.nl

Contractvrije psycholoog

Een informatiesite van eerstelijnspsychologen die niet gebonden willen zijn aan contracten met zorgverzekeraars. Men is van mening dat de kwaliteit van zorg in het gedrang komt door de wijze waarop zorgverzekeraars zich via contracten met de inhoud van het vak bemoeien. Gepleit wordt voor restitutiezorg in plaats van naturazorg, omdat de psycholoog dan niet gebonden is aan het keurslijf dat de verzekeraar oplegt. Dit heeft als voordeel dat maatwerk kan worden geboden en dat de privacy beter gegarandeerd is. De groep die de site heeft opgezet is tevens actief op een besloten discussieforum. Wie mee wil doen wordt uitgenodigd zich aan te melden bij de beheerder.

Actiegroep Zorgcrisis

Een actiegroep van verpleegkundigen en verzorgenden, opgericht door werknemers van de failliete thuiszorginstelling Meavita. Men heeft een petitie opgesteld die vraagt om een parlementaire enquête naar de effecten van marktwerking in de zorg. Deze is in mei 2010 overhandigd aan de Tweede Kamer. De actiegroep stimuleert het ontstaan van lokale actiegroepen die in hun eigen regio de wantoestanden in de zorg zichtbaar maken door het luiden van de noodklok. De bedoeling is dat deze regionale actiegroepen een landelijk netwerk gaan vormen.

Stichting Beroepseer

Dit initiatief is geïnspireerd op het boek BeroepsZeer, waarom Nederland niet goed werkt (2005, uitgeverij Boom). De stichting vraagt zich af hoe professionals hun trots en de kwaliteit in het werk weer terug kunnen krijgen. Hun doel is om die vraag op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen.

Therapie In Nood

Dit actiecomité heeft zich spontaan gevormd op de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (NVVP) op 25 juni 2008. Het comité wist binnen enkele dagen een succesvolle demonstratie te organiseren, die plaatsvond op 1 juli 2008 op Het Plein in Den Haag.

Psy.nl

Deze nieuwssite is een snelle en toegankelijke manier om bij te blijven op het gebied van geestelijke gezondheid en verslaving. De uitgever is GGZ Nederland, maar de redactie is onafhankelijk.

GGZ Nederland

Hoe je het ook wendt of keert, ze zijn onze branchevereniging. Op hun site staat onder meer nuttige informatie over de ggz als sector.